Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Bestemmingsplan ’t Veld Noord voorgelegd aan raad

0

Regio 't Veld - Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ’t Veld Noord voor te leggen aan de gemeenteraad.

Naar verwachting vergaderen zij hier op 22 februari over. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. In de eerste fase kunnen circa zestig woningen worden gebouwd.

Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, staan alle seinen op groen om ’t Veld Noord ook daadwerkelijk te realiseren. Ondertussen wordt doorgegaan met de selectie van een partij die de plannen gaat uitvoeren. Dit doen we in een tenderprocedure.

Er wordt een marktpartij geselecteerd die het beste tegemoetkomt aan de eisen. Samen met inbreng van de markt zorgen we voor een optimale invulling van het plangebied. Verwacht wordt dat de eerste woningen voor 2020 worden opgeleverd.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag