Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Geen uitstel haalbaarheidsonderzoek Poldermolen

0

Regio - Als op 1 maart blijkt dat onvoldoende inwoners zich hebben aangemeld voor deelname voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf, wordt de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Dat heeft het college besloten.

Van de minimaal benodigde 2.800 aangemelde inwoners en 160 bedrijven zijn er veel minder aanmeldingen.

Voor de bouw van de Poldermolen nabij Wieringerwerf is een coöperatie opgericht (Coöperatie Poldermolen Wieringermeer). De Poldermolen is één van de mogelijkheden voor de inwoners van Wieringerwerf en omgeving om te investeren in windenergie.

Naast een omwonendenregeling en de oprichting van een Windfonds is het een maatregel ter vergroting van het draagvlak voor de bouw van het Windpark Wieringermeer.

Als er bij de inwoners geen aanleiding bestaat om deel te nemen aan de realisatie van de Poldermolen is het voor Hollands Kroon geen noodzaak of verplichting voor de bouw.

Bron: Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag